Płatności

Polskie Centrum Czystości Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław

BANK MILLENNIUM O/Wrocław
nr konta: 04 1160 2202 0000 0004 5636 4974